Công Trình Đã Triển Khai

1. Bệnh viên tâm thần Thái Nguyên

2. Trường mầm non Bon Bee

3. Trường mầm non Liên Cơ

4. Công ty May (Anh Hoan – Giảm đốc)

5. Trường cao đẳng sư phạm Thái Nguyên (Cô Nguyệt – Hiệu Phó)

6. Khách sạn Thái Nguyên (Anh Au – Giám đốc)